www.vdshincasso.nl

Online incasso

Vult u onderstaand formulier in voor het on-line aanmelden van uw vordering.

Online Incasso

Gegevens Opdrachtgever

*
*
*
*
*

Bovengenoemde opdrachtgever wenst ter invordering uit handen te geven aan van Dijk Scherpenzeel Hubers, de navolgende incasso-zaak op:

 

Gegevens Debiteur

*

(s.v.p. alle specificaties, nota?s / correspondentie zo spoedig mogelijk opsturen)

 

Gelieve overige verhaalsgegevens in onderstaand venster mee te geven.

(eventuele bankrelaties/roerende- en/of onroerende zaken etc.)

 

Opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de inhoud van de algemene voorwaarden van Van Dijk Scherpenzeel Hubers, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Utrecht en welke van toepassing zijn op de onderhavige opdracht. Opdrachtgever verklaart tevens met deze opdracht alle bijbehorende relevante stukken met betrekking tot de incasso-zaak aan Van Dijk Scherpenzeel Hubers te overhandigen.

 
Snel resultaat?

Vul ons online formulier in voor het aangeven van uw vordering.


Incasso online
Online beheer
Log in!Log in
Contact
Postadres:
Postbus 369
3800 AJ
Amersfoort
   Bezoekadres:
Stadsring 91
Amersfoort
033 461 94 12
algemeen@vdshincasso.nl